Illustration
  Дослідження
  Просторове планування
  Завершений проєкт

ТЕНДЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ
У ПРОЦЕСАХ ВІДБУДОВИ | РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАПРАЦЮВАННЯ СПІЛЬНОТИ ФАХІВЦІВ

 • Illustration

  Мета цього проекту – зрозуміти ключові виклики та проблеми, з якими стикається професійна спільнота просторових планувальників під час війни та відбудови України та визначити потенціал її консолідації для їх подолання. Проект був організований у два етапи: «Дослідження викликів та потреб професійних планувальників простору під час процесів реконструкції» та захід «Просторове планування в процесах реконструкції: мережа спільнот та співпраця», під час якого представники професійної спільноти обговорили попередні результати досліджень і зробив перші кроки до виявлення потреби своєї професії та її потенціал для співпраці.

Дослідження має зондажний характер. Його задачею було виявлення тенденцій. У межах дослідження проведено три експертні інтерв’ю та три експертні фокус-групи із просторовими планувальниками та планувальницями. На основі результатів якісної частини дослідження було сформовано онлайн-опитувальник, який заповнили 43 респонденти. Онлайн-опитувальник був опублікований у профільних пабліках і групах із міського планування та був доступний до заповнення із 31 жовтня до 14 листопада 2023 року.

Illustration
Illustration

Дослідження дозволяє поглянути на проблеми, із якими стикається планувальна спільнота, та оцінити рівень їх актуальності в межах шести типів взаємодії: “планувальник – планувальник”, “планувальник – замовник”, “планувальник – донор”, “планувальник – міністерство”, “планувальник – іноземні фахівці”, “планувальник – громадськість”.

Проблеми сфери за результатами експертних фокус-груп та інтерв’ю

Співпраця між планувальниками у спільноті:

● планувальники ставляться одне до одного з недовірою, що формує токсичне конкурентне середовище у спільноті;● розробники документації більш високого порядку не готові передавати якісні векторні дані конкурентам, які розробляють документацію нижчого рівня;● усередині планувальних організацій відбувається слабка передача досвіду через внутрішню конкуренцію між співробітниками;● існує конфлікт шкіл Містобудування та Стратегічного просто- рового планування;● спільнота не має знань для планування зменшення території міст та їх населення, із чим доведеться зіткнутися в умовах відбудови;● усередині спільноти немає дискусії про стандарти якості просторової документації та конструктивної критики недобро- чесних розробників;● усередині спільноти немає дискусії про занадто низьку вартість розроблення просторової документації та протидію демпінговий політиці недобросовісних розробників.

Співпраця між планувальниками та замовниками (ОМС
і девелопери):

● замовники просторової документації пишуть порожні технічні завдання на проєктування або не пишуть їх узагалі;
● замовники не спроможні надати якісних вихідних даних для проєктування;
● замовник не веде моніторингу виконання рішень просторової планувальної документації;
● замовник мислить виборчими циклами (4–5 років) і не цінує документації, що розробляють на більші періоди часу;
● девелопери занадто впливають на ОМС, що призводить до суттєвого погіршення реалізації рішень просторової планувальної документації;
● ОМС критично не вистачає кваліфікованих кадрів, що суттєво впливає на якість розроблення просторової планувальної документації;
● ОМС простіше працювати без розробленої просторової планувальної документації. Це дає ширше поле для ухвалення корупційних рішень;
● ОМС не працюють із векторними даними просторової планувальної документації, що призводить до їх втрати.

Співпраця між планувальниками та донорами:

● донори підтримують розроблення документів, не передбачених законодавством України;
● донори майже не підтримують розвитку вищої освіти у сфері просторового планування;
● донори не працюють із великими планувальними інститутами через їх форму власності – державне підприємство, що веде до втрати інституційної пам’яті;
● донори підтримують лише розроблення просторової плану- вальної документації, не підтримуючи реалізацію планувальних рішень;
● сам факт наявності донора між замовником та розробником – це проблема. Розробник не вибудовує якісних стосунків
із замовником через те, що звітує донору;
● донори зазвичай не розуміють процедур розробки документації і умов роботи, що порушує терміни, закладені на розроблення законодавством;
● донори зазвичай не практикують поєднання в одному проєкті спільної робои українського та іноземного розробників просторової планувальної документації.

Співпраця між
планувальниками, законодавцями та виконавчою гілкою влади:

● немає планувальної політики держави;
● немає оновленої Генеральної схеми планування України чи хоча б візії розвитку країни на час війни, що призводить до неактуальності планувальних рішень у громадах;
● підзаконні акти не встигають за зміною законодавства;
● міністерство не шукає консенсусу із планувальною спільнотою під час оновлення законодавства;
● планувальники-виконавці не включені в комунікацію з міністерством (включені лише керівники організацій);
● у міністерстві працюють люди, які самостійно не розробили жодного документа із просторового планування і не розуміють, як працює розроблена ними політика;
● міністерство порушило ієрархію просторових планувальних документів: є плутанина що за чим розробляти;
● міністерство не створило єдиного для всіх замовників (ОМС) алгоритму збирання і передання вихідних даних;
● система просторового планування України не піддавалася комплексній ревізії від здобуття незалежності Україною. Реформи впроваджуються дуже точково;
● міністерство не розробило механізму моніторингу виконання рішень просторової документації;
● немає державної політики покарання за порушення рішень, зафіксованих у документації із просторового планування;
● просторові стратегії – Концепція інтегрованого розвитку та Стратегія громади дублюють зміст містобудівної документації і є непотрібними документами;
● об’єднання містобудівної та землевпорядної документації – бомба вповільненої дії, яка знищить галузь;
● терміни розроблення документації обмежені фінансовим роком, що дуже мало;
● міністерство має “некооперативну” корпоративну культуру – відписки, відмови роз’яснювати свою позицію.

Співпраця між
планувальниками та
іноземними фахівцями:

● іноземні фахівці знецінюють роботу місцевих планувальників; ● іноземці не знайомі з контекстом України. Працюють поверхнево; ● існує мало якісних наукових статей про українські практики та школу просторового планування іноземними мовами.● Іноземці не можуть ознайомитись із нашими напрацюваннями; ● різниця у значенні термінів не дозволяє українським та іноземним планувальникам якісно порозумітись;● іноземних експертів привозять в Україну зазвичай для організації “навчання”, замість організації “обміну знаннями та підходами”;● співпраця з іноземними планувальниками ніколи не буває на рівних. Вони – головні, ми – другорядні;● іноземців залучають під створення інвестиційно привабливих проєктів. Вони не планують базового забезпечення потреб населення.

Взаємодія
із громадою (мешканцями):

● проведення якісного залучення місцевих мешканців та ГО на етапі збирання вихідних даних не передбачено процедурою та не закладено в бюджет розроблення планувальних документів, що призводить до негативу з боку громадськості на пізніх етапах розроблення;
● ОМС бояться комунікувати із громадськістю, і це знижує представленість інтересів громади у планувальних документах;
● ВПО майже не залучають під час розроблення документів просторового планування, тому їх інтереси слабко представлені в документах;
● планувальники мало спілкуються із громадськими організаціями, погано розуміють специфіку їх роботи, тому між ними виникають конфлікти.

 • Illustration

  Повну версію дослідження можна завантажити за посиланням нижче:

 • Illustration

  Проєкт здійснюється за фінансової підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна